Success! Your message has been sent to us.
Error! There was an error sending your message.

गुनासो/ सुझाव फाराम

सम्पर्क विबरण

तपाईले आफनो गुनासो/ सुझाव तल दिईएको ठेगानामा हुलाकवाट, फोनवाट अथवा छेउको फाराम प्रयोग गरेर पठाउन सक्नुहुनेछ।

गुनासो/ सुझाव अंग्रेजी अथवा नेपाली युनिकोड भाषामा हुनुपर्नेछ।.


  • ठेगाना: गोरखापत्र संस्थान, धर्मपथ,काठमाडौं, प्रदेश नं. ३, नेपाल
  • टेलिफोन: १६६०-०१-९४४४४
  • ईमेल ठेगाना: mgorkhapatra@gmail.com, secreteriat@gorkhapatra.org.np